Studia trzeciego stopnia

Likwidacja studiów trzeciego stopnia

Wniosek powinien zawierać:

  • uzasadnienie likwidacji studiów doktoranckich,
  • opinię rady dziekana w sprawie likwidacji studiów doktorankcich,
  • stanowisko w sprawie likwidacji studiów doktoranckich, wyrażone na piśmie, rad jednostek organizacyjnych uczestniczących w ich prowadzeniu - w przypadku studiów środowiskowych i międzynarodowych,
  • projekty wypowiedzenia umów - w przypadku studiów środowiskowych i międzynarodowych.

Wniosek należy złożyć w terminie na 6 miesięcy przed początkiem roku akademickiego.

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, luty 22, 2007 - 14:28 by Importer Importowicz Changed on poniedziałek, Listopad 18, 2019 - 12:39 by Importer Importowicz