Akty prawne

Akty prawne dotyczące Dyplomów ukończenia studiów wyższych

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1660).
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem  (Dz.U. 2019 poz. 1281).

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie nr 50/R/22 Rektora UG z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów
  2. Zarządzenie nr 63/R/20 Rektora UG z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3 Czerwiec, 2022 - 14:09; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska Ostatnia zmiana: piątek, 3 Czerwiec, 2022 - 14:18; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska