Dyplom i suplement obowiązujący od 01.10.2019 do 31.03.2022

Dyplom i suplement obowiązujący od 01.10.2019 do 31.03.2022

Wzory dyplomów ukończenia studiów, sposoby ich zabezpieczenia oraz wydawania

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące wzorce dyplomów ukończenia studiów wyższych:

I. Dyplom ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Gdańskim:

 1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał)
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis)
 3. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis w języku obcym)
 4. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (oryginał)
 5. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis)
 6. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis w języku obcym)
 7. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich (oryginał)
 8. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich (odpis)
 9. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich (odpis w języku obcym)

II. Dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w Gdańsku i Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
(wyłącznie dla absolwentów kierunku Biotechnologia):

 1. dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia (oryginał) 
 2. dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia (odpis)
 3. dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia (odpis w języku obcym)
 4. dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia  (oryginał)
 5. dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia  (odpis)
 6. dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia  (odpis w języku obcym)

      - zatwierdzone uchwałą nr 77/2019 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Data wprowadzenia do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzorów dyplomów: 01.10.2019 r.

Data zakończenia wydawania dyplomów: 31.03.2022 r.

Sposób personalizacji lub indywidualizacji dyplomu:

 1. numer seryjny dokumentu
 2. dane absolwenta
 3. numer dyplomu

Sposób wydawania dyplomów i jego odpisów oraz duplikatów

Poddruki dyplomów przechowywane są w specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp ma tylko upoważniona osoba. Druki wydawane są tylko osobom posiadającym upoważnienie do ich odbioru. Dziekanaty również posiadają zabezpieczenia pomieszczeń, w których druki są przechowywane, a dyplomy drukowane. Dyplomy wydawane są absolwentowi studiów osobiście lub osobie trzeciej na podstawie upoważnienia notarialnego lub przygotowanego w dziekanacie w obecności pracownika dziekanatu. Absolwent wraz z dyplomem otrzymuje dwa odpisy dyplomu, w tym jeden odpis w języku obcym, o ile absolwent złoży wniosek o jego wydanie. Odpisy dodatkowe dyplomów oraz duplikaty dyplomów wydaje się na wniosek absolwenta, zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

Widok awersu dyplomu w świetle dziennym

   dyplom UG  Dyplom UG i GUM

Stosowane zabezpieczenia:

 1. Papier zabezpieczony niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. Weryfikacja przy pomocy lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

 awers UV    

 1. Dwutonowy znak wodny. Weryfikacja w świetle przechodzącym. 

Dwutonowy znak wodny

 1. Włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz w promieniowaniu ultrafioletowym. Weryfikacja w świetle widzialnym, promieniowaniu ultrafioletowym oraz z wykorzystaniem lupy.

włokna 1          włókna 2

 1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego. weryfikacja w świetle widzialnym.

tło giloszowe

 1. Indywidualna ramka giloszowa 

ramka giloszowa

 1. Element graficzny wykonany farbą irydyscentną (opalizującą). Weryfikacja w świetle widzialnym.

element farba irydyscentną

 1. Mikrodruki. Weryfikacja z wykorzystaniem lupy.

mikrotekst 

mikrotekst 2

 1. Oznaczenie indywidualne wykonane w technice druku typograficznego. Weryfikacja w świetle widzialnym.

numeracja

 1. Element graficzny wykonany farbą widoczną w promieniowaniu ultrafioletowym. weryfikacja z wykorzystaniem lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

Wewnętrzne akty prawne:

 1. Zarządzenie nr 50/R/22 Rektora UG z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów
 2. Zarządzenie nr 63/R/20 Rektora UG z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2 Czerwiec, 2022 - 13:32; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska Ostatnia zmiana: piątek, 3 Czerwiec, 2022 - 14:38; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska