Uznawalność dyplomów

Uznawalność dyplomów

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz uznawalności za granicą dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce można otrzymać w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poświadcza następujące dokumenty wydane przez Uniwersytet Gdański:

  • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):
    • dyplomów ukończenia studiów,
    • suplementów do dyplomu;
  • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3. Czerwiec 2022 - 14:00; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska Ostatnia zmiana: piątek, 3. Czerwiec 2022 - 14:00; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska