Grecja

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). Egzaminy na koniec szkoły średniej w Grecji, uznawane są jako poziom podstawowy, zaś egzaminy państwowe - za poziom rozszerzony.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Ocena

 

Punkty UG

(egzamin)

Ocena

Punkty UG

(egzamin)

20

100

20

150

10

30

10

45

9-1

0

9-1

0

*Pod uwagę brane są oceny  z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

 

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

Apolytirio Genikou/Eniaiou Lykeiou Certificate / General Lyceum (GEL)

Epangelmatiko Lykeiou (EPA.L.) School Leaving Certificate 

 

*Dodatkowo, wraz ze świadectwem wymagany jest certyfikat egzaminów państwowych:

 

Pan-Hellenic exams (Panellinies Exetas)/ Bebaiosi Prosbasis stin Tritobathmia Ekpaidefsi 

 

 

I stopień

Ptychio/Diploma

(Apodeiktiko or Pistopoietiko)

 

II stopień

Metaptychiako Diploma Eidikefsis

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

βιολογία

chemia

χημεία

fizyka

η φυσικη

filozofia

φιλοσοφία

geografia

γεωγραφία

historia

ιστορία

informatyka

Πληροφορική

język angielski

Αγγλικά

język obcy

 

język łaciński i kultura antyczna

λατινικά

matematyka

μαθηματικά

wiedza o społeczeństwie (WOS)

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9 Marzec, 2021 - 11:26; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:18; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska