Sposób przeliczania wyników z dokumentów zagranicznych

Sposób przeliczania wyników z dokumentów zagranicznych

 

  • Nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na wybrany kierunek studiów kandydat ma obowiązek nadesłania kompletu wymaganych dokumentów na adres mailowy wskazany w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów w celu weryfikacji uprawnień i przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego.

  • Procedura postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów, którzy uzyskali dokumenty uprawniające do podejmowania studiów poza granicami Polski, znajduje się na stronie opisującej etapy rekrutacji

  • Poczekaj na informację zwrotną od pracownika Biura Rekrutacji lub Biura Współpracy Międzynarodowej, potwierdzającą przeliczenie wyników i wgranie skanów zaakceptowanych dokumentów do systemu IRK.

  • W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną wyłącznie wyniki wprowadzone do systemu IRK przez pracownika prowadzącego daną sprawę.

 

Dokładne informacje na temat dokumentów z poszczególnych państw pojawią się na początku roku 2024.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Styczeń 2021 - 11:04; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Listopad 2023 - 14:01; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska