Białoruś

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

 
Świadectwo ukończenia szkoły* Egzaminy CT/CE
Ocena Punkty UG
(ocena końcoworoczna)
Ocena Punkty UG
(egzamin)
10 100 100 150
4 30 min. 45
3    

*Pod uwagę brane są oceny  z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

 

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi,

Централизованное тестирование – CT

Централизованный экзамен - CE

 

I stopień

 

Дыплом аб вышэйшай адукацыi,

 

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Біялогія

chemia

Хімія

fizyka

фізіка

filozofia

-

geografia

Геаграфія

historia

Сусветная гісторыя

historia muzyki, historia sztuki

-

informatyka

Інфарматыка

język angielski

Англійская мова

język francuski

Французская мова

język hiszpański

Іспанская мова

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

Нямецкая мова

język polski

Польская мова

język rosyjski

Руская мова

język włoski

Італьянская мова

inne języki obce

Беларуская мова / Замежная мова

matematyka

матэматыка

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Грамадазнаўства

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24 Marzec, 2021 - 12:02; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:18; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska