Irlandia

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

 

Ocena na Leaving Certificate przed 2017

Ocena na Leaving Certificate po 2017

Ocena  

Punkty na UG (egzamin)

Ordinary
(poziom podstawowy)

Higher
(poziom rozszerzony)

Ordinary
(poziom podstawowy)

Higher
(poziom rozszerzony)

Ocena  

Punkty na UG (egzamin)

Ocena 

Punkty na UG (egzamin)

A1

100

150

O1

100

H1

150

D3

30

45

O6

30

H7

45

E

-

-

O7

-

H8

-

F

-

-

O8

-

 

 

NG

-

-

 

 

 

 

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Leaving Certificate Established,

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP).

 

 

 

I stopień

Bachelor's degree (with honours)

 

II stopień

Master's degree
 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biology

chemia

Chemistry

fizyka

Physics

filozofia

-

geografia

Geography

historia

History

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

Computer Science

język angielski

English

język francuski

French

język hiszpański

Spanish

język łaciński i kultura antyczna

Latin

język niemiecki

German

język polski

Polish

język rosyjski

Russian

język włoski

Italian

inne języki obce

e.g. Arabic, Japanese, Ancient Greek etc.

matematyka

Mathematics

wiedza o społeczeństwie (WOS)

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18 Marzec, 2021 - 12:22; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:20; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska