Niemcy

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia.

Ocena na Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

das Abitur – poziom podstawowy

das Abitur - poziom rozszerzony

Ocena*

Punkty UG

(ocena końcoworoczna)

Ocena

 

Punkty UG

(egzamin)

Ocena

A,eA,K

Punkty UG

(egzamin)

15

100

15

100

15

150

4

30

4

30

4

45

1-3

0

1-3

0

1-3

0

*Pod uwagę brane są oceny  z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

(lub: das Abitur) 

 

 

 

I stopień

Bachelor lub Diplom (stary system)

- B.A - Bachelor of Arts, B.Sc. - Bachelor of Science, B.Eng. - Bachelor of Engineering, LL.B. - Bachelor of Laws.

 

II stopień

Master lub Magister (stary system)

- M.A - Master of Arts,  M.Sc. - Master of Science, Master of engineering, Zeugnis über der erste Staatsprüfung

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologie

chemia

Chemie

fizyka

Physik

filozofia

Philosopie

geografia

Geographie, Erdkunde

historia

Geschichte

historia muzyki, historia sztuki

Kunst

informatyka

Informatik

język angielski

Englisch

język francuski

Französisch

język hiszpański

Spanisch

język łaciński i kultura antyczna

Latein

język niemiecki

Deutsch

język polski

Polnisch

język rosyjski

Russisch

język włoski

Italienisch

matematyka

Mathematik

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Socialkunde, Wirtschaft und Recht, Sozialwissenschaften

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30 Marzec, 2021 - 11:37; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, 28 luty, 2024 - 12:35; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska