Kandydaci z dokumentami uprawniającymi do podjęcia studiów wydanymi poza granicami Polski

Rejestracja online

 • Zarejestruj się w systemie IRK (irk.ug.edu.pl).
 • Aktywuj profil kandydata poprzez link podany w mailu. Uzupełnij dane osobowe i adresowe.
 • Wprowadź dane o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów w Polsce. 
 • Jeśli nie posiadasz dokumentu, potwierdzającego znajomość języka polskiego lub języka angielskiego, zgłoś się na egzamin, organizowany przez Uniwersytet Gdański. Uwaga! Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w egzaminie mają obowiązek uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych przed terminem egzaminu.
 • Nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na wybrany kierunek studiów prześlij komplet wymaganych dokumentów na adres mailowy wskazany w systemie IRK w celu weryfikacji uprawnień i przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego.
 • Poczekaj na informację zwrotną od pracownika Biura Rekrutacji lub Biura Współpracy Międzynarodowej, potwierdzającą przeliczenie wyników i wgranie skanów zaakceptowanych dokumentów do systemu IRK.
 • Po otrzymaniu informacji o przeliczonych wynikach, zapisz się na kierunek.
 • Wnieś opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów. Sprawdź, czy opłata została przypisana do właściwego kierunku. Uwaga! Opłata wpłacona na poczet egzaminu ze znajomości języka polskiego lub angielskiego zostanie przypisana do pierwszego kierunku, na który się zapisałeś.
 • Sprawdź termin i miejsce egzaminu (dotyczy jedynie wybranych kierunków).

Lista kandydatów

(Ogłaszana w godzinach pracy komisji)

 • Sprawdź swoją pozycję w rankingu. 
 • Jeśli posiadasz status "zakwalifikowany" lub "rezerwowy" pamiętaj o obowiązku dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.
 • Jeśli posiadasz status „niezakwalifikowany” nie jesteś uprawniony do złożenia dokumentów. Oczekuj wiadomości od komisji na temat kolejnych kroków rekrutacji. Komisja może poinformować o wolnych miejscach, ogłosić rekrutację uzupełniającą albo rekrutację dodatkową.

Składanie dokumentów

Jeśli posiadasz status "zakwalifikowany" lub "rezerwowy" do momentu ogłoszenia listy przyjętych możesz:

 • posługiwać się skanami, a następnie dostarczyć  wymaganą dokumentację w wersji papierowej najpóźniej do dnia 30 października 2023 r. do:
 1. Biura Rekrutacji – w przypadku obywateli krajów UE/EFTA oraz osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
 2. Biura Współpracy Międzynarodowej – w przypadku pozostałych kandydatów.
 • lub - dostarczyć dokumenty w wersji papierowej w ciągu 4 dni po ogłoszeniu listy kandydatów do wymienionych wyżej jednostek.

Lista przyjętych 

(Ogłaszana po godzinach pracy komisji)

 • Sprawdź, czy zostałeś przyjęty na studia.
 • Kandydat “rezerwowy” zajmuje miejsce osoby “zakwalifikowanej” (wg rankingu) w przypadku, gdy ta nie dostarczyła kompletu dokumentów w wymaganym terminie, zrezygnowała z udziału w rekrutacji lub została zdyskwalifikowana.
 • Dostarczenie kompletnej dokumentacji w wersji papierowej do Biura Rekrutacji lub Biura Współpracy Międzynarodowej jest warunkiem koniecznym wpisu na listę studentów, otrzymania legitymacji studenckiej oraz prawa do wnioskowania o miejsce w domu studenckim.
 • Jeśli nie zostałeś przyjęty na studia, oczekuj od komisji informacji o rekrutacji uzupełniającej (opisanej w §10 załącznika nr 3).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Styczeń 2023 - 12:24; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: piątek, 27. Styczeń 2023 - 11:52; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska