Litwa

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

 

Ocena na Brandos atestatas

Egzaminy

Ocena

Punkty UG  (ocena końcoworoczna)

Poziom szkolny

Poziom państwowy

Ocena

Punkty na UG (egzamin)

Ocena

Punkty na UG (egzamin)

10

100

10

100

100

150

5

30

4

30

16

45

0-4

-

0-3

-

-

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

 

Brandos atestatas

(wraz z załącznikiem Brandos atestato priedas

 

 

 

I stopień

Bakalauro diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

 

II stopień

Magistro diplomas
 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologija

chemia

Chemija

fizyka

Fizika/Fizika ir astronomija

filozofia

Filosofija

geografia

Geografija

historia

Istorija

historia muzyki

Visuotinė muzikos istorija

informatyka

Informacinės technologijos

język angielski

Užsienio kalba (anglų)

język francuski

Užsienio kalba (prancūzų)

język hiszpański

Užsienio kalba (ispanų)

język łaciński i kultura antyczna

Lotynų kalba

język niemiecki

Užsienio kalba (vokiečių)

język polski

Gimtoji kalba (lenkų)

język rosyjski

Užsienio kalba (rusų)

język włoski

Užsienio kalba (italų)

inne języki obce

Lietuvių kalba ir literatūra (j. litewski i literatura)

matematyka

Matematika

wiedza o społeczeństwie (WOS)

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16 Marzec, 2021 - 11:45; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:20; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska