Francja

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

 
Świadectwo ukończenia szkoły - egzaminy szkolne
Ocena Punkty UG
(egzamin)
20 150
10 45
0-9 -

 

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Baccalauréat:

Baccalauréat Général,

Baccalauréat Technologique,

Baccalauréat Professionnel.

 

 

 

I stopień

 

Licence,

Licence professionnelle.

 

II stopień

 

Master Recherche (research master),

Master Professionnel (‘regular’ or professional master),

Maitrise,

Diplome d’Ingenieur.

 
 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologie

chemia

Chimie

fizyka

Physique

filozofia

Philosophie

geografia

Gèographie

historia

Histoire

historia muzyki, historia sztuki

Art.-Musique

informatyka

Informatique

język angielski

Anglais ècrit

język francuski

Francais ècrit

język hiszpański

Espagnol écrit

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

Allemand ècrit

język polski

Polonais écrit

język rosyjski

Russe écrit

język włoski

Italien écrit

inne języki obce

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

matematyka

Mathematiques

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Sciences èconomiques et sociales skrot SC.ECO.&SOC.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19 Marzec, 2021 - 12:04; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:18; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska