Włochy

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

 

Ocena końcoworoczna - Valutazione Periodica

Ocena

Punkty UG

(egzamin)

10

150

6

45

5-1

0

 

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Diploma di Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore (Diploma di Maturità)

*Dodatkowo, wyniki końcowe z poszczególnych lat nauki.

 

I stopień

Diploma di Laurea

Diploma Accademico di primo livello (dyplom I st. szkół artystycznych)

 

*Dyplomy wydane przed 2001 rokiem:

Laurea di Dottore

Diploma Universitario

 

II stopień

Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM)

Diploma Accademico di secondo livello

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Scienze Naturali

chemia

Chemica

fizyka

Fisica

filozofia

Filosifia

geografia

Geografia

historia

Storia

historia muzyki, historia sztuki

Storia dell'Arte

informatyka

Informatica

język angielski

Lingua Inglese 

język francuski

Lingua Francese

język hiszpański

Lingua Spagnolo

język łaciński i kultura antyczna

Lingua Latine

język niemiecki

Lingua Tadesco 

język polski

Lingua Polacco

język rosyjski

Lingua Russo

język włoski

Lingua Italiana

matematyka

Matematica 

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Educazione Civica 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16 Marzec, 2021 - 13:40; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:22; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska