Wielka Brytania

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

 

OBLICZENIE WYNIKU DLA DOKUMENTÓW ANGIELSKICH

 

GCSE – skala cyfrowa

GCSE – skala literowa

Egzaminy
AS - levels

Egzaminy A - levels

Ocena

Punkty UG

(ocena końcoworoczna)

Ocena

Punkty UG

(ocena końcoworoczna)

Ocena

Punkty UG

(egzamin)

Ocena

Punkty UG

(egzamin)

9

100

A*

100

A

100

A*

150

1

30

G

30

E

30

E

45

 

 

 

 

F,G

-

F,G

-

 

 

OBLICZENIE WYNIKU DLA DOKUMENTÓW SZKOCKICH

 

Ocena na SQA SQC

Ocena

Punkty UG

(egzamin)

A

150

D

45

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów

I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów 

II stopnia

 

DOKUMENTY ANGIELSKIE

 

General Certificate of Education/Advanced Level (GCE A-Level) - wymagane minimum 3 A-Levels lub 1 T-Level*

lub

inna kwalifikacja przynajmniej na poziomie 3RQF/CQFW, np. Welsh Baccalaureate, BTEC Nationals, Pearson BTEC International Level 3, czy Acces to Higher Education Diploma*

* dyplomy:

  • BTEC/SQA Higher National Certificate / SQA Advanced Certificate 
  • BTEC/SQA Higher National Diploma / SQA Advanced Diploma
  • ACCA Diploma in Accounting and Business
  • ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business
  • T Level

- uprawniają do przyjęcia na studia, ale są dyplomami specjalistycznymi i nie zawierają przedmiotów, które funkcjonują w polskim systemie kształcenia – a tylko takie przedmioty stanowią kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki studiów, przez co tylko takie przedmioty możemy uwzględnić w procesie rekrutacji.

Kandydatom z powyższymi dyplomami sugerujemy inną drogę ubiegania się o przyjęcie na studia - przez potwierdzenie efektów uczenia się.

 

DOKUMENTY ANGIELSKIE

 

I stopień

Bachelor of Arts (BA)

Bachelor of Science (BSc)

Bachelor of Laws (LLB)

Bachelor of Education

Bachelor of Engineering 

 

II stopień

Master of Arts (MA)

Master of Science (M.Sc.)

Master of Business Administration (MBA)

Master of Engineering

 

DOKUMENTY SZKOCKIE

 

SQA SQC - Scottish Qualifications Authority 

Scottish Qualification Certificate - Summary of Attainment 

 

*Wymagane minimum 3 SQA Highers albo SQA Advanced Highers 

 

lub

inna kwalifikacja przynajmniej na poziomie 6 SCQF, np. Scottish Baccalaureate

 

DOKUMENTY SZKOCKIE

 

Bachelor with Honours

 

I stopień

Bachelor of Arts with Honours 

Bachelor of Science with Honours 

Bachelor of Laws 

Bachelor of Architecture

Bachelor of Engineering 

 

II stopień

Master of Arts (MA)

Master of Science (M.Sc.)

Master of Business Administration (MBA)

Master of Arts (Honours) / wydany przez Aberdeen University, Edinburhg University, Glasgow University lub St. Andrews University

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biology

chemia

Chemistry

fizyka

Physic

filozofia

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

geografia

Geography

historia

History

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

Administration and IT

język angielski

English

język francuski

French

język hiszpański

Spanish

język łaciński i kultura antyczna

Latin

język niemiecki

German

język polski

Polish

język rosyjski

Russian

język włoski

Italian

matematyka

Mathematics, Lifeskills

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Social Studies

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22 Marzec, 2021 - 13:50; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:22; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska