Belgia

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, w przypadku kraju, w którym nie występują egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) pod uwagę brane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych. Oceny przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie w Polsce - z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. W przypadku braku poziomów, wszystkie wyniki uznawane są za poziom rozszerzony.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur -  świadectwo maturalne (część francuska)

Diploma van Secundair  Onderwijs -  świadectwo maturalne (część flamandzka)

Ocena* Punkty UG
(egzamin)
Ocena* Punkty UG
(egzamin)
20 150 100 150
12 45 50 45
0-11,5 - 0-49 -
*Pod uwagę bierzemy oceny z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

 

 

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Diploma van Secundair Onderwijs,

Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur.

 

 

I stopień

 

Diploma Academisch gerichte Bachelor,

Grade académique de Bachelier (cycle transitoire).

 

II stopień

 

Diploma Master,

Grade académique de Master.

 

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG część francuska

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologie

chemia

Chimie

fizyka

Physique

filozofia

-

geografia

Geographique et sociale

historia

Historique

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język angielski

Langue moderne i Anglais

język francuski

Francais

język hiszpański

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język polski

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język rosyjski

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język włoski

-

inne języki obce

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

matematyka

Mathematique

wiedza o społeczeństwie (WOS)

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

 

 

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG część flamandzka

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologie

chemia

Chemie

fizyka

Fysica

filozofia

-

geografia

Aardrijkskunde

historia

Geschiedenis

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język angielski

Langue moderne i Anglais

język francuski

Frans

język hiszpański

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język polski

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język rosyjski

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język włoski

-

inne języki obce

Nederlands (j.niderlandzki)

matematyka

Wiskunde

wiedza o społeczeństwie (WOS)

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24 Marzec, 2021 - 12:21; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:17; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć