Belgia

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia.

Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur -  świadectwo maturalne (część francuska)

Diploma van Secundair  Onderwijs -  świadectwo maturalne (część flamandzka)

Ocena* Punkty UG
(egzamin)
Ocena* Punkty UG
(egzamin)
20 150 100 150
12 45 50 45
0-11,5 - 0-49 -
*Pod uwagę bierzemy oceny z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Diploma van Secundair Onderwijs,

Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur.

Diplome d'aptitude a acceder a l'anseignement superieur (DAEU)

Abschlusszeugnis der oberstufe des sekundarunterrichts

Reifezeugnis

 

 

I stopień

 

Diploma Academisch gerichte Bachelor,

Grade académique de Bachelier (cycle transitoire).

 

II stopień

 

Diploma Master,

Grade académique de Master.

 

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG część francuska

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologie

chemia

Chimie

fizyka

Physique

filozofia

-

geografia

Geographique et sociale

historia

Historique

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język angielski

Langue moderne i Anglais

język francuski

Francais

język hiszpański

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język polski

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język rosyjski

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język włoski

-

inne języki obce

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

matematyka

Mathematique

wiedza o społeczeństwie (WOS)

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

 

 

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG część flamandzka

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologie

chemia

Chemie

fizyka

Fysica

filozofia

-

geografia

Aardrijkskunde

historia

Geschiedenis

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język angielski

Langue moderne i Anglais

język francuski

Frans

język hiszpański

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język polski

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język rosyjski

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

język włoski

-

inne języki obce

Nederlands (j.niderlandzki)

matematyka

Wiskunde

wiedza o społeczeństwie (WOS)

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24 Marzec, 2021 - 12:21; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć Ostatnia zmiana: środa, 28 luty, 2024 - 12:36; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć