Ukraina

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia.

Świadectwo ukończenia szkoły*

Egzaminy

Ocena*

Punkty UG

(ocena końcoworoczna)

Egzaminy szkolne

 

Punkty UG

(egzamin)

ZNO, NMT

Punkty UG

(egzamin)

12

100

12

100

200

150

4

30

4

30

min 

45

1-3

0

1-3

0

 

0

*Pod uwagę brane są oceny  z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Біологія

chemia

Хімія

fizyka

Фізика

filozofia

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

geografia

Географія

historia

Всесвітня історія

historia muzyki, historia sztuki

Художня культура, Мистецтво

informatyka

Інформатика

język angielski

Англійська мова

język francuski

Французька мова

język hiszpański

Испанська мова

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

Німецька мова

język polski

Польська мова

język rosyjski

Російська мова

język włoski

італійська мова

inne języki obce

Українська мова 

matematyka

Алгебра +  Геометрія/Математика

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Людина і світ, Громадянська освіта

 

 

 

 

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

Cвідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

(Aтестат про повну загальну середню освiту)

 

ЗНО - Зовнішнє незалежне оцінювання – egzaminy państwowe

НМТ - Национальный мультипредметный тест - egzaminy państwowe

 
I stopień
Диплом бакалавра

 

II stopień

Диплом магiстра
Диплом спецiалiста
 
 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Marzec 2021 - 11:03; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Marzec 2024 - 09:46; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska