Szwecja

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia.

Ocena na Slutbetyg fran Gymnasieskola - świadectwo ukończenia szkoły średniej przed 2014 Ocena na Höskoleförberedande Examen (Gymnasieskolan) - świadectwo ukończenia szkoły średniej po 2014
Ocena* Punkty UG
(egzamin)
Ocena* Punkty UG
(egzamin)
MVG 150 A 150
G 45 E 45
IG - F -
*Pod uwagę bierzemy oceny z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Avgangsbetyg/Slutbetyg fran Gymnasieskola (ang.) Certificate from Upper Secondary School - do roku 2014,


Höskoleförberedande Examen (Gymnasieskolan) (ang.) Higher education preparatory diploma Upper Secondary School - po roku 2014.

 

 

I stopień

Kandidatexamen

Yrkesexamen (grundnivå)

 

II stopień

Magisterexamen lub Masterexamen

Yrkesexamen (avancerad nivå) - odpowednik jednolitych studiów magisterskich

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Naturkunskap

chemia

Kemi

fizyka

Fysik

filozofia

Filosofi

geografia

Geografi

historia

Historia

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

Dator- och nätverksteknik, Informatik

język angielski

Moderna språk - Engelska

język francuski

Moderna språk -  Franska

język hiszpański

Moderna språk -  Spanska

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

Moderna språk -  Tyska

język polski

Modersmål polska (j. ojczysty), Moderna språk -  Polska

język rosyjski

Moderna språk -  Ryska

język włoski

Moderna språk - Italienska

inne języki obce

Swenska (j. szwedzki)

matematyka

Matematik

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Samhällskunskap

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18 Marzec, 2021 - 13:01; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska Ostatnia zmiana: środa, 28 luty, 2024 - 12:33; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska