Szwecja

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, w przypadku kraju, w którym nie występują egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) pod uwagę brane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych. Oceny przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie w Polsce - z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. W przypadku braku poziomów, wszystkie wyniki uznawane są za poziom rozszerzony.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

Ocena na Slutbetyg fran Gymnasieskola - świadectwo ukończenia szkoły średniej przed 2014 Ocena na Höskoleförberedande Examen (Gymnasieskolan) - świadectwo ukończenia szkoły średniej po 2014
Ocena* Punkty UG
(egzamin)
Ocena* Punkty UG
(egzamin)
MVG 150 A 150
G 45 E 45
IG - F -
*Pod uwagę bierzemy oceny z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

 

 

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Slutbetyg fran Gymnasieskola
(ang.) Certificate from Upper Secondary School - do roku 2014,


Höskoleförberedande Examen (Gymnasieskolan) - po roku 2014.

 

 

I stopień

Kandidatexamen

Yrkesexamen (grundnivå)

 

II stopień

Magisterexamen lub Masterexamen

Yrkesexamen (avancerad nivå) - odpowednik jednolitych studiów magisterskich

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Naturkunskap

chemia

Kemi

fizyka

Fysik

filozofia

Filosofi

geografia

Geografi

historia

Historia

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

Dator- och nätverksteknik, Informatik

język angielski

Moderna språk - Engelska

język francuski

Moderna språk -  Franska

język hiszpański

Moderna språk -  Spanska

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

Moderna språk -  Tyska

język polski

Modersmål polska (j. ojczysty), Moderna språk -  Polska

język rosyjski

Moderna språk -  Ryska

język włoski

Moderna språk - Italienska

inne języki obce

Swenska (j. szwedzki)

matematyka

Matematik

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Samhällskunskap

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18 Marzec, 2021 - 13:01; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:21; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska