LEGITYMACJE SŁUŻBOWE

 

""

Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim jest wydawana na podstawie:

  •  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego z dnia 13 marca 2020 r.  (weszło w życie z dniem 01.10.2020 r.),

  • Zarządzenia nr 103/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 września 2020 roku, zmienionego zarządzeniem nr 133/R/21 Rektora z dnia 17 września 2021.

 

Legitymacja poświadcza status nauczyciela akademickiego oraz uprawnienie do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach:

  • środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;

  • środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wnioski o legitymację służbową składane są w formie elektronicznej przez Portal Pracownika  - zakładka legitymacje ELSNA.

W portalu pracownika znajduje się instrukcja postepowania wskazująca kolejne kroki w celu uzyskania legitymacji służbowej. 

 

Zarządzenie nr 103/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie elektronicznych legitymacji służbowych wydawanych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Lipiec 2023 - 10:42; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 09:41; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka