PRZEPISY, REGULAMINY

.

Zewnętrzne akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy

 

Wewnętrzne akty prawne

Statut Uniwersytetu Gdańskiego

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego

Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie w sprawie elektronicznych legitymacji służbowych wydawanych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Uniwersytecie Gdańskim dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Gdańskim

Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego

Zasady etyczne pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów w Uniwersytecie Gdańskim

Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim

Polityka Bezpieczeństwa

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim

Zasady pracy zdalnej w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie w sprawie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Uniwersytetem Gdańskim oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich

Zarządzenie w sprawie ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Wrzesień 2023 - 14:42; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 09:42; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka