Oferta w semestrze zimowym 2018/2019 | Serwis główny UG

Wykłady ogólnouczelniane w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii        

Fauna Polski, dr hab. Wojciech Giłka, prof. nadzw., dr hab. Dariusz Jakubas, prof. nadzw.

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                              

 

Wydział Chemii

Żywienie w sporcie, dr Małgorzata Czerwicka

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Wydział Filologiczny

Szekspir bez cenzury: erotyczny żart na elżbietańskiej scenie, prof. dr hab. Jerzy Limon

poniedziałek godz. 17.00 -18.30, sala 021 w budynku Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51

 

Gedania Cassubia. Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska, dr Justyna Pomierska (koordynator; różni wykładowcy)

poniedziałek godz. 17.00 -19.15,  sala 1.45 w budynku Filologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 

Akademia Filmu Polskiego, dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw. (koordynator; różni wykładowcy)

poniedziałek godz. 17.00 -18.30, sala  1.43 w budynku Filologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 

Słowiańskie miasta-legendy, dr Jolanta Dziuba

poniedziałek godz. 17.00 -18.30, sala 022 w budynku Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51

 

Złoty wiek. Wielcy autorzy i wielkie problemy  Polski epoki renesansu, dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. nadzw.

wtorek  godz. 8.00-9.30, sala 022 w budynku Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51

 

Rozwój i zaburzenia komunikacji językowej u dzieci, dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray

wtorek  godz. 8.00-9.30, sala 023 w budynku Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51

 

Czytanie ikony. W kręgu literatury, teatru i filmu,  dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. nadzw.

wtorek  godz. 8.00-9.30, sala 1.45 w budynku Filologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 

Marketing instytucji kultury, dr hab. Maja Wojciechowska, prof. nadzw.

wtorek  godz. 8.00-9.30, sala 024 w budynku Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51

 

Wydział Historyczny

Judaizm i chrześcijaństwo: u źródeł kryzysu, dr hab. Wojciech Gajewski, prof. nadzw.

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Na krawędzi życia i śmierci: magia, religia i seks w starożytnej Mezopotamii, dr Marcin Paszke

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                 

 

Ancient Greek Archeology, prof. dr hab. Nicholas Sekunda

poniedziałek godz. 17.00 -18.30

wykład w języku angielskim

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Teoria gier dla nie-matematyków, dr hab. Jarosław Pykacz, prof. nadzw.

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                           

 

Wydział Nauk Społecznych

Masteragent tańczy znajomo, czyli kultura telewizyjnych show,  dr Michalina Rutka              

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                           

 

Słuchowisko i reportaż radiowy,  dr Monika Białek

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                           

 

Czy empatia jest dobra?, dr Paweł Pijas

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                           

 

Religia i duchowość w procesie zmian, dr Piotr Pawliszak

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                           

 

Migracje Afrykanów do Europy, dr Magdalena Brzezińska

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                           

 

Teorie biedy a praktyki społeczne, prof. dr hab. Maria Mendel

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Elity w dziejach kultury europejskiej, dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. nadzw.     

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Edukacja zdrowotna i żywieniowa, dr Mariusz Brodnicki

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Męskość i ojcostwo w kulturze współczesnej, dr Paweł Śpica

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Bliski Wschód i Afryka w obiektywie, dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                           

 

Polityka społeczna w Unii Europejskiej, dr Michał Kubiak

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Jak zostać radnym? - menadżer w samorządzie terytorialnym, dr Beata Słobodzian

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Wzajemne relacje Unii Europejskiej z Chinami. Przyczyny potęgi Chin w gospodarce światowej,
dr Joanna Rosłon-Żmuda

poniedziałek godz. 17.00 -18.30                           

 

Wydział Oceanografii i Geografii

Geografia religii świata, dr hab. Lucyna Przybylska, prof. nadzw.

poniedziałek godz. 17.00 -18.30, budynek WNS i IG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Przestrzenne aspekty wyborów i preferencje wyborcze elektoratu, dr hab. Jan A. Wendt, prof. nadzw.

poniedziałek godz. 17.00 -18.30, budynek WNS i IG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

 

Logistyka w gospodarce, prof. dr hab. Zdzisław Kordel

poniedziałek godz. 17.00 -18.30,  budynek WNS i IG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

 

Świat zwierzęcy Bałtyku, dr Michał Skóra, dr hab. Luiza Bielecka, prof. nadzw., dr Aldona Dobrzycka-Krahel

poniedziałek godz. 17.00 -18.30,  Instytut Oceanografii, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, sala ON

 

Błękitna biotechnologia, prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

wtorek  godz. 8.00-9.30,  budynek WNS i IG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

 

Wydział Prawa i Administracji

Prawo w biznesie, dr hab. Andrzej Powałowski, prof. nadzw., dr hab. Anna Dobaczewska, prof. nadzw., dr Hanna Wolska

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Podejmowanie działalności gospodarczej, dr hab. Andrzej Powałowski, prof. nadzw., dr hab. Anna Dobaczewska, prof. nadzw., dr Hanna Wolska

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Prawa człowieka w XXI w., dr Anna Podolska

wtorek  godz. 8.00-9.30             

 

Prawo a religia, ks. dr Grzegorz Świst

poniedziałek godz. 17.00 -18.30       

 

Prawo transportowe, dr Magdalena Adamowicz

wtorek godz. 8.00 - 9.30                  

 

Wydział Zarządzania

Metody skutecznego kierowania zespołem pracowniczym, dr hab. Tomasz Kawka, prof. nadzw.

wtorek  godz. 8.00-9.30             

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 września 2018 roku, 19:26