Mobilności dydaktyczne (STA) nauczyciele akademiccy

Mobilności dydaktyczne (STA) nauczyciele akademiccy

W roku akademickim 2023-2024 każdy nauczyciel akademicki może uzyskać dofinansowanie 2 mobilności dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 
Szczegółowy podział mobilności finansowanych ze środków ERASMUS+ w roku akademickim 2023-2024:

  •   2 wyjazdy dydaktyczne w ramach zawartych umów międzyinstytucjonalnych

Ponadto:

  •  Możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie dodatkowej mobilności dydaktycznej realizowanej w przypadku występowania wnioskującego w roli partnera  w  konsorcjum realizującym Intensywny Kurs Mieszany – BIP. 
  • Ze względu na priorytetowy dla Uniwersytetu Gdańskiego projekt Uniwersytety Europejskie - SEA-EU, w roku akademickim 2023-2024 skierowanych do finansowania będzie pula mobilności dydaktycznych z rekrutacji prowadzonej przez Biuro Projektu European University of the Seas (SEA-EU). Wnioski składane i realizowane w ramach puli SEA-EU muszą być dodatkowo opatrzone rekomendacją pracownika Biura SEA-EU

! Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wyjazdami, w roku akademickim wprowadzona została rekrutacja, która realizowana będzie z podziałem na tury.
Rekrutacja będzie realizowana w dwóch turach uwzględniających planowany czas realizacji  mobilności.

I tura
Rekrutacja  otwarta od 01.09.2023 od godz. 10.00 do 19.01.2024 r. lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na tę turę rekrutacji, w zależności od tego, który warunek wystąpi pierwszy. Komplety dokumentów (zgodnie z Regulaminem), które wpłyną   na skrzynkę mailową (erasmus.eu@ug.edu.pl) przed otwarciem rekrutacji nie będą uwzględnione.
Realizacja mobilności w terminie od 01.10.2023 do 18.02.2024

II tura
Rekrutacja  otwarta od 01.01.2024 od  godz. 10.00 do 31.08.2024 r. lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na tę turę rekrutacji, w zależności od tego, który warunek wystąpi pierwszy. Komplety dokumentów (zgodnie z Regulaminem), które wpłyną   na skrzynkę mailową (erasmus.eu@ug.edu.pl) przed otwarciem rekrutacji nie będą uwzględnione.
Realizacja mobilności w terminie od 19.02.2024 do 30.09.2024

! Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację mobilności pracowników w roku akademickim 2023 / 2024, z dniem 08.01.2024 rekrutacja zostaje zamknięta.

O wszelkich zmianach i możliwościach wyjazdowych w ramach programu Erasmus+ będziemy informować na bieżąco w komunikatach na niniejszej stronie internetowej. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Sierpień 2023 - 08:15; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Styczeń 2024 - 08:47; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska