Wyjazdy poza EU

.

 

Kadrę naukowo-dydaktyczną UG zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie wyjazdów w celach dydaktycznych lub szkoleniowych (czas mobilności  5 dni roboczych następujących po sobie), umożliwiających zacieśnienie, rozwijanie oraz wsparcie już istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy UG a Instytucjami Szkolnictwa Wyższego* znajdującymi się w krajach spoza UE (możliwe destynacje wg. regionów  - zał. nr 2). Dofinansowanie przeznaczone jest  dla pracowników naukowo-dydaktycznych UG, którzy są już zaangażowani we współpracę z konkretnymi Instytucjami Szkolnictwa Wyższego spoza UE a środki Erasmus+ przyczynią się do zacieśnienia  i rozwinięcia   uprzednio nawiązanych kontaktów z  pozaeuropejskimi partnerami.
 
* pomocnicza wyszukiwarka internetowa  Instytucji Szkolnictwa Wyższego na świecie (Higher Education Institutions - HEIs)  : www.whed.net/home.php  
 

Wysokość dofinansowania

Na kwotę dofinansowania składa się:

  • wsparcie indywidualne obejmujące 5 dni mobilności (5 dni roboczych następujących po sobie) oraz dofinansowanie  jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu 

mobilność do krajów z regionu 5    -     1 120 EUR

mobilność do krajów z regionów 1-3  oraz  6-14   -   1 260 EUR

  • dofinansowanie kosztów podróży w zależności od odległości do miejsca docelowego
odległość podróż standardowa podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu (Green Travel)
500 -1999 km 275  EUR 320  EUR
2000-2999 km 360  EUR 410  EUR
3000-3999 km 530  EUR 610  EUR
4000- 7999 km 820  EUR -
8000 km lub więcej 1500 EUR -
 
 

II   tura wnioskowania od  13 lutego 2023 do 24 lutego 2023 

Realizacja mobilności z dofinansowaniem możliwa w przedziale czasu od 13 marca 2023 do 22 września 2023. 

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z dofinansowania zapraszamy do składania wniosków (zał. nr 1)

Wniosek należy wypełnić, do wyboru, w języku polskim lub angielskim. 

Miejsce składania: Rektorat, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+, pokój 202

Forma złożenia wniosku: 

-  oryginał złożony podczas osobistej wizyty w biurze SOP E+ (Rektorat pokój 202)

lub 

-  skan wniosku przesłany mailowo z własnego, imiennego adresu służbowego na adres SOP E+ (erasmus.eu@ug.edu.pl)

! Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną.
 
Wnioski będą oceniane i kwalifikowane do otrzymania dofinansowania przez Komisję w składzie: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Dominika Brulińska, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Monika Butkiewicz.
 
W drugiej turze wnioskowania jedna osoba może złożyć jeden wniosek  i ubiegać się o dofinansowanie jednej mobilności (szkoleniowej lub dydaktycznej). 
 
! Wnioskowana mobilność szkoleniowa musi wpisywać się w ogólny  możliwy do wykorzystania limit wyjazdów szkoleniowych kadry dydaktycznej w  w jednym roku akademickim w  programie Erasmus+ KA131, sumarycznie do krajów UE i do krajów spoza UE (w roku akademickim 2022/2023 w ramach KA131 możliwe jest dofinansowanie jednej mobilności szkoleniowej. Dodatkowo jest możliwość wnioskowania o drugi wyjazd,  pod warunkiem realizowania  mobilności  w  jednej z uczelni  partnerskich  projektu SEA-EU)
 

Informacja o zaakceptowanych do realizacji wnioskach zostanie przekazana do 3 marca 2023 do godz.15.00, drogą mailową do wszystkich osób, które złożą wniosek w II turze wnioskowania.

 

 
 

I pilotażowa tura wnioskowania od 01 grudnia 2022  do 13 stycznia 2023  -  zamknięta 

Realizacja mobilności z dofinansowaniem możliwa od 13 lutego 2023 do 22 września 2023

Informacja o zaakceptowanych  do realizacji wnioskach zostanie przekazana do 27 stycznia 2023 do godz.15.00, drogą mailową do wszystkich osób, które złożą wniosek w I turze rekrutacji.

W przypadku niewykorzystania dostępnego dofinansowania przewidywana druga tura naboru wniosków. 

W pilotażowej turze wnioskowania jedna osoba może ubiegać się o dofinansowanie jednej mobilności (szkoleniowej lub dydaktycznej). 

! Wnioskowana mobilność szkoleniowa musi wpisywać się w ogólny  możliwy do wykorzystania limit wyjazdów szkoleniowych kadry dydaktycznej w  w jednym roku akademickim w  programie Erasmus+ KA131, sumarycznie do krajów UE i do krajów spoza UE (w roku akademickim 2022/2023 w ramach KA131 możliwe jest dofinansowanie jednej mobilności szkoleniowej. Dodatkowo jest możliwość wnioskowania o drugi wyjazd,  pod warunkiem realizowania  mobilności  w  jednej z uczelni  partnerskich  projektu SEA-EU)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Listopad 2022 - 14:36; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 10. luty 2023 - 09:59; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz