QSAR Lab sp. z o.o.

QSAR Lab sp. z o.o.

Jesteśmy spółką B+R, która od początku swej działalności skutecznie przenosi chemię z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej.
Proces ten odbywa się przy zastosowaniu metod QSAR/QSPR i read-across, które polegają na powiązaniu właściwości struktury chemicznej, z jej aktywnością biologiczną.
Metody komputerowe pozwalają na szybkie przewidywanie określonych właściwości fizykochemicznych i toksyczności substancji, jednocześnie eliminując pracochłonne i kosztowne badania eksperymentalne,
jak również czynniki natury etycznej związane z użyciem zwierząt laboratoryjnych.
Firma QSAR Lab jest pionierem w zakresie komputerowego modelowania aktywności biologicznej/toksyczności/właściwości fizykochemicznych nanomateriałów.
Członkowie QSAR Lab jako pierwsi dostosowali metodykę QSAR/QSPR do specyfiki nanocząstek.
Zespół badawczy tworzą specjaliści z zakresu komputerowego projektowania i analizy nowych, bezpiecznych substancji chemicznych, nanotechnologii, nanotoksykologii, statystyki chemicznej oraz chemometrii.
Więcej na  QSAR Lab sp. z o.o.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9 Październik 2020, 11:08 Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 Październik 2020, 13:20