Spółki SPIN-OFF

Spółki spin-off

Univentum Labs sp. z o.o. obejmuje udziały w spółkach SPIN-OFF, których inicjatorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. Celem działalności tworzonych spółek jest komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim jak również know-how wynikającego z wiedzy i doświadczenia badaczy.

Univetum Labs sp. z o.o. jest wspólnikiem w spółkach typu spin-off założonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26 Kwiecień 2018, 14:10 Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 Wrzesień 2021, 14:22