Spółki SPIN-OFF

Univentum Labs sp. z o.o. obejmuje udziały w spółkach SPIN-OFF, których inicjatorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. Celem działalności tworzonych spółek jest komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim jak również know-how wynikającego z wiedzy i doświadczenia badaczy.

Univetum Labs sp. z o.o. jest wspólnikiem w spółkach typu spin-off założonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Kwiecień 2018 - 14:10; osoba wprowadzająca: Krzysztof Szczepaniak Ostatnia zmiana: środa, 8. Marzec 2023 - 00:09; osoba wprowadzająca: Andrzej Poszewiecki