Mieszane programy intensywne (BIP)

.

Mieszane Programy Intensywne (Blended Intensive Programmes - BIP) - krótkie, intensywne inicjatywy edukacyjne, łączące mobilność fizyczną i wirtualną.

Celem programów jest ułatwienie współpracy zespołowej oraz wymiany doświadczeń opartej na e-uczeniu się. BIP-y mogą obejmować programy uczenia się, w ramach których międzynarodowe i interdyscyplinarne grupy współpracują, aby rozwiązać konkretne wyzwania.

BIP powinien charakteryzować unikalny program, podejmujący zagadnienia wykraczające poza istniejące i realizowane już treści w instytucji Organizatora. Przykładowe obszary zagadnień to:

Zmiana klimatu i środowisko, Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie, Zdrowie, UE w świecie, Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo, Transformacja cyfrowa, Demokracja europejska, Migracja, Edukacja, kultura, młodzież i sport.

Uczestnicy BIP- grupy studentów oraz pracownicy mają do zrealizowania obowiązkowy komponent wirtualny oraz biorą udział w krótkotrwałej mobilności fizycznej, organizowanej w Polsce.  Komponent wirtualny zapewnia słuchaczom przestrzeń do współpracy online nad konkretnymi zadaniami, które są integralną częścią Mieszanych Programów Intensywnych i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów uczenia się.

UG jako organizator

Regulamin BIP UG  lider

BIP - wniosek o organizację

UG jako partner

.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Listopad 2023 - 13:26; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Listopad 2023 - 10:45; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska