Mobilność kadry uniwersyteckiej

W ramach programu Erasmus+ kadra naukowo-dydaktyczna oraz administracyjna Uniwersytetu Gdańskiego ma możliwość ubiegania się się o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych realizowanych w celu zdobywania  doświadczeń zawodowych, rozwoju zawodowego oraz  w celu wymieniania się dobrymi praktykami oraz zacieśniania współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego.

 

! Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację mobilności pracowników w pierwszej turze rekrutacji, z dniem 10.10.2023 rekrutacja zostaje zamknięta.

W dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia wniosku na listę rezerwową. W przypadku niewykorzystania dofinansowania przez osoby, którym zostało ono przyznane, następuje przesunięcie środków na mobilności osób z listy rezerwowej.

Zapraszamy do udziału w drugiej turze rekrutacji, która rozpocznie się od 01.01.2024 r.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Kwiecień 2022 - 12:43; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Październik 2023 - 14:48; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska