Mobilność nauczycieli akademickich

Mobilność nauczycieli akademickich

 

W roku akademickim 2023-2024 każdy nauczyciel akademicki może uzyskać dofinansowanie 4 mobilności w ramach programu Erasmus+ 
Szczegółowy podział mobilności finansowanych ze środków ERASMUS+ w roku akademickim 2023-2024:

  •   2 wyjazdy dydaktyczne 
  •   2 wyjazdy szkoleniowe:

-    1 wyjazd szkoleniowy (job shadowing, workshop, training) do dowolnej instytucji w UE i krajów stowarzyszonych (w tym uczelni partnerskich SEA-EU)
-    1 wyjazd szkoleniowy w ramach konsorcjum SEA EU 

Ponadto:

  •  Możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie dodatkowej mobilności dydaktycznej realizowanej w przypadku występowania wnioskującego w roli partnera  w  konsorcjum realizującym Intensywny Kurs Mieszany – BIP. 
  • Ze względu na priorytetowy dla Uniwersytetu Gdańskiego projekt Uniwersytety Europejskie - SEA-EU, w roku akademickim 2023-2024 skierowanych do finansowania będzie 24 mobilności dydaktycznych z rekrutacji prowadzonej przez Biuro Projektu European University of the Seas (SEA-EU). Wnioski składane i realizowane w ramach puli SEA-EU muszą być dodatkowo opatrzone rekomendacją pracownika Biura SEA-EU

! Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wyjazdami, w roku akademickim wprowadzona została rekrutacja, która realizowana będzie z podziałem na tury.
Rekrutacja będzie realizowana w dwóch turach uwzględniających planowany czas realizacji  mobilności.


I tura
Rekrutacja  otwarta od 01.09.2023 od godz. 10.00 do 19.01.2024 r. lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na tę turę rekrutacji, w zależności od tego, który warunek wystąpi pierwszy. Komplety dokumentów (zgodnie z Regulaminem), które wpłyną na skrzynkę mailową (erasmus.eu@ug.edu.pl) przed otwarciem rekrutacji nie będą uwzględnione.
Realizacja mobilności w terminie od 01.10.2023 do 18.02.2024

! Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację mobilności pracowników w pierwszej turze rekrutacji, z dniem 10.10.2023 rekrutacja zostaje zamknięta.

W dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia wniosku na listę rezerwową. W przypadku niewykorzystania dofinansowania przez osoby, którym zostało ono przyznane, następuje przesunięcie środków na mobilności osób z listy rezerwowej.

Zapraszamy do udziału w drugiej turze rekrutacji, która rozpocznie się od 01.01.2024 r.

II tura
Rekrutacja  otwarta od 01.01.2024 od  godz. 10.00 do 31.08.2024 r. lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na tę turę rekrutacji, w zależności od tego, który warunek wystąpi pierwszy. Komplety dokumentów (zgodnie z Regulaminem), które wpłyną na skrzynkę mailową (erasmus.eu@ug.edu.pl) przed otwarciem rekrutacji nie będą uwzględnione.
Realizacja mobilności w terminie od 19.02.2024 do 30.09.2024

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Kwiecień 2022 - 11:58; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Październik 2023 - 14:49; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska