fbpx Program im. Bekkera | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Program im. Bekkera

Program im. Bekkera

 

Cel i zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy rodzina stypendysty, a w przypadku naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

 

Adresaci:

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Termin realizacji Programu:

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

 

Termin i forma składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 16 kwietnia do 18 czerwca 2019 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosków do Programu po tym terminie nie będzie możliwe. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Część II „Ośrodek goszczący” można wypełnić w języku polskim lub w języku angielskim. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku oryginalnym. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego może być przedstawiony w języku polskim, angielskim lub łacińskim. Pozostałe załączniki muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

 

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Katarzyna Pietruszyńska, Pion Programów dla Naukowców

e-mail:  katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl

telefon: 22-390-35-56

 

Procedura składania wniosków w UG:

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56,

e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

Źródło: NAWA

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Zieniutycz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Zieniutycz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 kwietnia 2019 roku, 9:00