fbpx Program im. Ulama | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Program im. Ulama

Program im. Ulama

Program im. Ulama logo

Cel:

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

 

Adresaci:  Naukowcy z zagranicy nieposiadający polskiego obywatelstwa.

Aplikację w programie składa indywidualny naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa, a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w programie.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

 

Termin realizacji stypendium i finansowanie

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.

Naukowcy przyjeżdżający do polskich instytucji naukowych w ramach programu otrzymają na czas pobytu comiesięczne stypendium oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

 

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56,  e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

Więcej informacji:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Magdalena Kowalczyk, Pion Programów dla Naukowców

e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl

tel.: 22 390 35 72

 

 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Zieniutycz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Zieniutycz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 lutego 2020 roku, 12:07