Partnerzy

W ramach projektu EZD EDU nasz zespół aktywnie uczestniczył w procesie wdrożenia systemu EZD PUW na 16 uczelniach w Polsce. Aktualnie wspieramy i utrzymujemy kontakt z następującymi instytucjami:

• Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
• Uniwersytet Łódzki
• Politechnika Gdańska
• Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Uniwersytet Morski w Gdyni
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet Wrocławski
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląski we Wrocławiu
• Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie