Zalety współpracy

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) uruchomiło projekt EZD EDU w ramach którego funkcjonuje Centrum Kompetencyjne EZD. Zespół tworzący jednostkę działa przy Uniwersytecie Gdańskim. Celem CK EZD jest świadczenie wsparcia potencjalnym i aktualnym partnerom na etapach: przedwdrożeniowym, wdrożeniowym oraz po zakończeniu instalacji i rozpoczęciu użytkowania systemu EZD PUW.

Zapewniamy niezbędną pomoc w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemu EZD poprzez:
• Prezentowanie dobrych praktyk oraz zasad działania cyfrowego obiegu dokumentów.
• Wspieranie prac organizacyjnych przy wdrożeniu systemu.
• Udostępnianie procedur obowiązujących na UG.
• Zdalną pomoc w ramach Helpdesku – instalacje, rozwiązywanie problemów.
• Prowadzimy szkolenia oraz spotkania robocze zespołów merytorycznych oraz technicznych.
• Organizowane są szkolenia praktyczne kierowane do pracowników kancelarii oraz punktów kancelaryjnych.
• Prowadzone są wstępne prezentacje systemu EZD PUW dla uczelni, które dopiero rozważają przystąpienie do projektu EZD EDU

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 11:08; osoba wprowadzająca: Piotr Jagielski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 11:12; osoba wprowadzająca: Piotr Jagielski