Kobiety w kadrze kierowniczej UG w kadencji 2020-2024

Kobiety we władzach

WŁADZE CENTRALNE UG

 

Obraz zawierający osoba, odzież, stojące, czarny</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Anna Jurkowska–Zeidler, prof. UG, WPiA 

Prawniczka, specjalistka z zakresu prawa finansowego, w szczególności zagadnień bezpieczeństwa rynku finansowego w obszarze prawa prywatnego, jak i publicznego.

biogram w Gedanopedii

 

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, WNS

Politolog zajmująca się naukowo problematyką integracji europejskiej, teorii polityki, partycypacji społecznej (szczególnie participatory technology assessment) a także polityką energetyczną.

biogram w przygotowaniu

 

 

RADA UG

Obraz zawierający osoba, kobieta, odzież, wewnątrz</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, WPiA 

Radca prawny, specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa szkolnictwa wyższego.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający ściana, osoba, wewnątrz, czerwony</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

 

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 

Historyczka sztuki, 12.01.2012 - 16.06.2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialna za departamenty: Dziedzictwa Narodowego oraz Departament Narodowych Instytucji Kultury. 16.06.2014 - 12.11.2015 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (12–16.11.2015 kierownik tegoż resortu).

biogram w Gedanopedii

wywiad w Portalu Naukowym UG

 

ZWIĄZEK UCZELNI w GDAŃSKU IM. DANIELA FAHRENHEITA

 

Obraz zawierający osoba, okno</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

 

Dyrektor prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, Wydział Chemii

Chemiczka, fotochemiczka. Prowadzi badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej. Współzałożycielka startupu „Nanosci”, zajmującego się komercjalizacją urządzeń do oczyszczania powietrza.

biogram w Gedanopedii

 

 

WŁADZE WYDZIAŁÓW UG

 

Obraz zawierający osoba, ściana, wewnątrz</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

dr hab. Monika Bąk, prof. UG; Wydział Ekonomii 

Ekonomistka. Prowadzi badania związane z mechanizmami i skutecznością wdrażania polityk sektorowych (w szczególności transport, turystyka, energetyka) oraz problematyką zrównoważonego rozwoju i skutkami transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

biogram w Gedanopedii

 

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, Wydział Chemii 

Chemiczka. Prowadzi badania w obszarze inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii chemicznej, dotyczące otrzymywania nowych materiałów hybrydowych nieorganicznych oraz organiczno-nieorganicznych w formie litej i w formie nanowarstw domieszkowanych jonami lantanowców oraz związkami o aktywności biologicznej.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba, kobieta</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

dr hab. Ewelina Król, prof. UG, MWB UG i GUMed 

Wirusolożka molekularna. Zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych szczepionek przeciwwirusowych oraz testów diagnostycznych. Prowadzi badania nad hamowaniem rozwoju wirusów ludzkich i zwierzęcych przy użyciu chemicznie syntetyzowanych inhibitorów.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba, zewnętrzne, kobieta</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, Wydział Filologiczny 

Rusycystka, językoznawczyni. Prowadzi badania naukowe w zakresie komunikowania politycznego (przede wszystkim perspektywa lingwistyczno-genologiczna i pragmatyczna), narzędzi kreowania wizerunku Rosji (w tym polityków rosyjskich) w polskim dyskursie medialnym, zachodniego ezoteryzmu w polskim przedwojennym dyskursie prasowym.

biogram w Gedanopedii

 

 

INNE JEDNOSTKI UG

 

Obraz zawierający osoba, wewnątrz</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

prof. dr hab. Natalia Marek - Trzonkowska

Immunolożka, okulistka. Prowadzi badania dotyczące klinicznego zastosowania komórek układu immunologicznego. Była członkinią zespołu, który jako pierwszy zastosował limfocyty Treg w terapii człowieka. Najpierw w chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi (2008; PubMed Identifier 19559653), a następnie w cukrzycy typu 1 (DM1) u dzieci (od 2011; między innymi PMID: 22723342).

 

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba, odzież</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Dyrektor Centrum Języków Obcych

mgr Alina Swebocka, MBA

Anglistka specjalizująca się w nauczaniu języka biznesowego i prawniczego. Od 2016 senatorka UG. Od 2017 członkini Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Inicjatorka Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (2019).

biogram w Gedanopedii