RESBIOS - RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies, EU Horizon 2020 (2018-2020)

 

Projekt ResBio (Responsible Research and Innovation Grounding Practices in Biosciences) finansowny z programu UE Horyzont 2020, rozpoczął swoje działania w styczniu 2020 roku i będzie realizowany przez trzy lata w konsorcjum tworzonym przez 12 partnerów z 11 krajów,  koordynowanym przez Uniwersytet Tor Vergata z Rzymu. Budżet Projektu to 1,5 mln EUR.
 
Projekt ResBios odwołując się do doświadczeń we wdrażaniu zmian strukturalnych w obszarze odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovatoin – RRI) zebranych podczas realizacji wcześniejszego projektu z Horyzontu 2020 STARBIOS2, ma na celu wdrożenie praktyk RRI w pięciu nowych europejskich organizacjach badawczych poprzez realizację dedykowanego pakietu działań. Rezultatem tych aktywności mają być zmiany instytucjonalne w uczestniczących w projekcie jednostkach w odniesieniu do pięciu kluczowych obszarów RRI (zaangażowanie społeczne, edukacja, równość płci, otwarty dostęp, etyka). Wybrani partnerzy projektu STARBIOS2, którzy wdrożyli już plany działań w obszarze RRI doprowadzając do zmian strukturalnych w swoich instytucjach, jako doświadczone organizacje przyjmą rolę „mentorów” wobec partnerów „początkujących”, którym służyć będą radą, przykładami i wsparciem.
 
12 partnerów projektu: Ivan Franko University of Lviv (Ukraina), Faculty of Agriculture Zagreb University (Serbia), Democritus University of Thrace (Grecja), National Council of Scientific Research -CSIC (Hiszpania), Knowledge and Innovation SRL (Włochy), EUSEA (Austria), University of Bremen (Niemcy), AgrobioInstitute (Bułgaria), University of Primorska (Słowenia) i Aarhus University (Dania). 
 
Kierownikiem Projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W realizacji projektu na UG uczestniczą: prof. dr hab. Ewa Łojkowska i mgr Marta Dziedzic z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, mgr Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG, prof. UG dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych.
 
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych:
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:46; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:46; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz