STARBIOS2 - Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences, EU Horizon 2020 (2016-2020)

STARBIOS2 Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences (polska nazwa: ResBios Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk o życiu)

 

Projekt STARBIOS2 Structural Transformation to Attain  Responsible BIOSciences finansowany z programu Horyzont 2020 był realizowany w Uniwersytecie Gdańskim od maja 2016 do lipca 2020 roku.
 
W ramach STARBIOS2 Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii pracował nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation- RRI).
 
Ideą projektu było opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji. Plan działania dla Uniwersytetu Gdańskiego, w tym dedykowany pilotaż realizowany w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, obejmował m.in.:
  • upowszechnienie wiedzy o odpowiedzialnych badaniach i innowacjach
  • wsparcie rozwoju kariery naukowej kobiet
  • pilotażowy kurs dla studentów MWB oraz organizacja Letniej Szkoły Biotechnologii w 2018 roku poświęconej tematyce odpowiedzialnych badań i innowacji
  • rozwój procedur publikowania w systemie Open Access oraz kwestii związanych z bioetyką
  • rozwój odpowiedzialnego transferu technologii poprzez wsparcie CTT UG
 
Jednym z ważniejszych osiągnięć projektu, które  przyczyniło się do zmiany strukturalnej na Uniwersytecie Gdańskim, było powołanie przez Rektora w 2019 roku Komisji ds. realizowania społecznej odpowiedzialności nauki, realizującej zadania związane z polityką społecznej odpowiedzialności nauki w 3 obszarach: zaangażowanie społeczne nauki i naukowców, edukacja społeczeństwa i równość płci (równość kobiet i mężczyzn w zakresie kariery naukowej oraz równość płci w kontekście podejmowanych badań naukowych). W lipcu 2020 roku Komisja wydała swój pierwszy raport: Kobiety w nauce. Zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego
 
Projekt w UG koordynował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed., a w międzywydziałowym zespole projektowym współpracowali: prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr hab. Stanisław Ołdziej prof. UG, mgr Marta Dziedzic z  MWB UG i GUMed, mgr Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG, dr hab. Natasza Kosakowska Berezecka prof. UG, dr Magdalena Żadkowska, dr hab. Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska z Wydziału Nauk Społecznych, dr Karol Śledzik – Dyrektor CTT. Ponadto zespól projektowy współpracował również z ekspertami i pracownikami z innych jednostek UG m.n z Biura Nauki czy Biblioteki.
 
Partnerami Uniwersytetu Gdańskiego były europejskie i międzynarodowe instytucje: Universita degli Studi di Roma Torvergata (Włochy) - koordynator projektu, Laboratori di Scienza della Cittadinanza – LCS (Włochy), University of Oxford, Oxford Biomedical Research Centre (Wielka Brytania), Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Słowenia), Agrobioinstitute (Bułgaria), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Włochy), Aarhus Universitet (Dania), Universitaet Bremen (Niemcy), Uniwersytet w Uppsali (Szwecja), University System of Maryland (USA), Fundacao Oswaldo Cruz (Brazylia).
 
Budżet projektu: 3 499 277,50 EUR
Budżet UG: 312 370,00 EUR
 
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych:
 
 
Opracowała: Marta Dziedzic
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:58; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz Ostatnia zmiana: środa, 7. Kwiecień 2021 - 10:44; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz