Science Clubs w UG - znane i nieznane oblicza nauki (2020-2022)

Projekt w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka, moduł Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu.
 
Science Club to idea stworzenia platformy łączącej działania naukowców i otoczenia społeczno-gospodarczego w kontekście społecznej odpowiedzialności uczelni. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, dzięki łączeniu nauk eksperymentalnych ze społecznymi. Jest realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.
 
Celem projektu jest: 
  • wzmocnienie dialogu na linii nauka-społeczeństwo poprzez przekazywanie rzeczowych, opartych na wiedzy i dowodach naukowych, ale podanych w przystępnej formie i zrozumiałym językiem informacji społeczeństwu;
  • popularyzacja nauki poprzez organizację cyklicznych zajęć w postaci wykładów, pokazów i warsztatów organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego;
  • kształtowanie pozytywnego odbioru nauki przez społeczeństwo, kiedy to nauka wychodzi naprzeciw jej pośrednim odbiorcom, staje się otwartą i przystępną w odbiorze.
 
Nauka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym – pozwala określić kierunki rozwoju społeczeństw, kształtuje strategie polityki gospodarczej, wskazuje szanse i zagrożenia dotyczące funkcjonowania człowieka w jego ekosystemie. Jednocześnie często w życiu codziennym pozostaje niezauważona, do momentu, kiedy nie pojawi się w mediach w przejaskrawionej lub wykrzywionej postaci. 
 
Stereotypizacja dotyczy głównie nauk eksperymentalnych, które sprowadza się do nośnych haseł typu GMO, in-vitro, konserwanty w produktach kosmetycznych czy kosmetyki z filtrami UV, ale również nauk ekonomicznych, gdzie punktem odniesienia dla przedstawianych zjawisk jest pogoń za wzrostem PKB, podczas gdy ekonomiści wyraźnie wskazują na ukształtowane epoki post-PKBowskiej, tzw. zielona ekonomia czy zrównoważony rozwój traktowane są jedynie jako alternatywy. Jednocześnie duża część społeczeństwa nie rozpoznaje wszechobecnych zagrożeń życia codziennego, takich jak pułapka kredytowa, zagrożenia cyberbankowości, skutków zmian klimatycznych, wpływ reklam na wybory produktów spożywczych i kosmetycznych czy też sztuczna inteligencja.  Niepokojące dane dotyczące spadku liczby szczepień czy narastające „bańki spekulacyjne” są bardzo ważnym sygnałem, że kształtowanie właściwego odbioru społecznego nauki powinno być jednym z celów jednostek akademickich.  Pokazywanie właściwych wzorców i edukowanie społeczeństwa powinno objąć dzieci, młodzież, ale także dorosłych o uformowanych poglądach. 
 
Jednym z celów projektu jest promowanie dyskusji nad „trudnymi” pytaniami, w celu identyfikacji  wyzwań, co jest podstawą badań, innowacji, testowania nowych technologii. Korzystanie z pytań w ramach zintegrowanej nauki, w nauczaniu opartym na zapytaniach jest istotne dla pobudzenia kreatywności uczniów i studentów, ale również szerzej ujmowanego społeczeństwa.
 
Działania przewidziane w ramach projektu:
  1. Spotkania otwarte w formie kawiarni naukowych.
  2. Konkurs na najlepszą prezentację adresowany do młodzieży szkolnej.
  3. Debaty oksfordzkie kierowane do młodzieży szkół licealnych.
  4. Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS).
  5. Gra miejska.
  6. Dzień Zrównoważonego Rozwoju na UG.
  7. Organizacja konferencji dla młodych naukowców.
 
Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022, a budżet projektu wynosi ponad 330 tys. zł.
Zapraszamy do dołączenia do naszego Science Clubu i  życzymy udanej przygody z nauką!
 
Kontakt z zespołem projektowym:
 
Kierownik Projektu: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, Wydział Chemii, beata.grobelna@ug.edu.pl
dr Magdalena Markiewicz, Wydział Ekonomiczny, magdalena.markiewicz@ug.edu.pl 
dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, Wydział Ekonomiczny, barbara.pawlowska@ug.edu.pl
mgr Izabela Szlagowska, Wydział Chemii, izabela.szlagowska@ug.edu.pl
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:37; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:37; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz