Towards Gender Harmony (2018-2022)

Towards Gender Harmony (2018-2022)

Towards Gender Harmony to 3-letni projekt naukowy realizowany w 62 krajach przez międzynarodowe konsorcjum badawcze pod kierownictwem dr hab Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczy w nim ponad 100 badaczy i badaczek. Ten międzynarodowy zespół analizuje współczesne rozumienie męskości i kobiecości prowadząc swoje badanie na wszystkich kontynentach - jest to pierwsze takie  obszerne i szerokie  badanie w historii badań społecznych w tej tematyce. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2017/26/M/HS6/0036).
 
Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Kwiecień 6, 2021 - 00:39 by Łukasz Gugniewicz Changed on wtorek, Kwiecień 6, 2021 - 00:39 by Łukasz Gugniewicz