fbpx Microsoft Outlook 2007 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Microsoft Outlook 2007

Konfiguracja programu pocztowego Outlook w wersji 2007

Instrukcja zawiera opis konfiguracji protokołu IMAP - jeśli korzystają Państwo z protokołu POP3 należy wprowadzić adres serwera poczty przychodzącej pop3.ug.edu.pl i port 995

Zakładanie konta w programie Outlook 2007

 1. Po pierwszym uruchomieniu programu pojawia się okno powitalne programu Outlook. Klikamy Dalej.

  test

   
 2. Następnie w oknie Konfiguracja kont zaznaczamy Tak i klikamy Dalej.

  test

   
 3. Na planszy Dodawanie nowego konta e-mail zaznaczamy „Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów” i klikamy Dalej.

  test

   
 4. Następnie wybieramy usługę Internetowa poczta e-mail i klikamy Dalej.

  test

   
 5. Teraz wpisujemy dane dotyczące naszego konta e-mail - podajemy swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. W zakładce „Typ konta” wybieramy IMAP po czym w rubryce „Serwer poczty przychodzącej:” wpisujemy imap.ug.edu.pl a w rubryce „Serwer poczty wychodzącej (SMTP):” wpisujemy smtp.ug.edu.pl. Podajemy również swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień.

  test

   
 6. W następnym oknie przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania” oraz opcję „Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”.

  test

   
 7. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i wprowadzamy następujące ustawienia:
  „Serwer przychodzący (IMAP):” 993, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” SSL
  „Serwer wychodzący (SMTP):” 587, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” TSL.
  Natępnie klikamy OK.

  test

   
 8. Wróciwszy do poprzedniej planszy klikamy Dalej. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, klikamy Zakończ.

  test


   

Weryfikacja ustawień

 1. W celu zweryfikowania ustawień programu Outlook rozwijamy z menu listę Narzędzia i wybieramy z niej opcję „Ustawienia kont..

  Następnie zaznaczamy na liście nasze konto i klikamy „Zmień...”

  test

   
 2. Teraz weryfikujemy dane dotyczące naszego konta e-mail - swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Sprawdzamy czy w zakładce „Typ konta” jest IMAP, w rubryce „Serwer poczty przychodzącej:” jest imap.ug.edu.pl a w rubryce „Serwer poczty wychodzącej (SMTP):” - smtp.ug.edu.pl. Weryfikujemy swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień.

  test

   
 3. W następnym oknie przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący i sprawdzamy, czy jest zaznaczona opcja „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania” oraz opcja „Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”.

  test

   
 4. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i sprawdzamy następujące ustawienia:
  „Serwer przychodzący (IMAP):” 993, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” SSL
  „Serwer wychodzący (SMTP):” 587, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” TSL.
  Natępnie klikamy OK.

  test


   
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Jarmakiewicz
Treść wprowadzona przez: Karol Jarmakiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 czerwca 2015 roku, 13:04