Liczebność grup zajęciowych

Liczebność grup w UG
lp.

                                      rodzaj zajęć                                            

liczebność grupy

1 wykład, w tym wykład do wyboru od 25 osób
2 konwersatorium od 25 osób
3 seminarium dyplomowe od 8 do 12 osób
4 proseminarium od 15 osób
5 lektorat od 15 do 25 osób
6 ćwiczenia laboratoryjne na kierunkach eksperymentalnych oraz ćwiczenia profilowane i rehabilitacyjne wychowania fizycznego od 8 do 12 osób
7 ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, warsztatowe, symulatory oraz ogólnorozwojowe ćwiczenia wychowania fizycznego od 15 do 30 osób

Dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwiększyć lub zmniejszyć o 1 osobę liczebność grupy na zajęciach, o których mowa w pkt 4-7. W innych przypadkach wymagana jest zgoda prorektora właściwego ds. studenckich.

Wnioski o zmianę liczebności grup składa się do dnia:

1) 31 października – w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym,
2) 15 marca – w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim.

 

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie Rektora UG nr 98/R/21 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim, ze zm.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Kwiecień 2022 - 00:30; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kędziora