Zajęcia zdalne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, to jest w formie zdalnej, on-line, blended learning, e-learning, dla części lub całości zajęć, o ile zostało to określone w programie studiów, programie kształcenia albo programie studiów podyplomowych lub innych form kształcenia. 

Osobą odpowiedzialną za wskazanie sposobu realizacji zajęć oraz platformy lub narzędzia za pomocą której będą odbywały się zajęcia na odległość jest nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia albo odpowiedzialny za przedmiot wskazany w karcie przedmiotu (karta ECTS, sylabus).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. Kwiecień 2013 - 06:37; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 26. Czerwiec 2024 - 11:35; osoba wprowadzająca: Anna Smykowska