WiFi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

WiFi na UG

Eduroam logoeduroam jest międzynarodowym projektem, którego celem jest udostępnienie bezpiecznej łączności bezprzewodowej

System ten tworzony jest w całej Europie, na wielu uczelniach. Mapy miejsc, w których dostępna jest sieć eduroam, znaleźć można na polskiej stronie projektu oraz na europejskiej stronie eduroam.

 

Jak korzystać z eduroam?

Studenci UG

  1. Zaloguj się na Portal Studenta
  2. Wejdź w zakładkę "Sieć Bezprzewodowa na UG"
  3. Pobierz stamtąd Certyfikat Prywatny
  4. Pobierz Instalator dla swojego urządzenia i zainstaluj sieć eduroam (może nie działać dla macOS, zalecamy instalować ręcznie)

    Jeżeli Twojego urządzenia nie ma na liście, pobierz Certyfikat Główny, a następnie skorzystaj z instrukcji ręcznej instalacji certyfikatów

Pracownicy UG

Osoby z innych uczelni

Studenci/pracownicy spoza UG łączą się z siecią eduroam tak jak na swojej macierzystej uczelni, niektóre urządzenia muszą jednak pobrać i zaakceptować nasz certyfikat główny: Certyfikat Główny UG

Goście UG

Osoby przebywające na zaproszenie UG mogą złożyć prośbę do Centrum Informatycznego (eduroam@ug.edu.pl) o wygenerowanie loginu i hasła do sieci UG_Guest
Łączenie polega na wpisaniu loginu i hasła przy próbie połączenia, ale niektóre urządzenia (głównie z Windows 7 i starsze) wymagają uprzedniego zainstalowania naszego certyfikatu głównego:
Certyfikat Główny UG

 

 

Dodatkowe informacje

Instrukcje Instalacji Certyfikatu Głównego
Windows XP Windows 8 i 8.1 Android
Windows Vista Windows 10 Linux
Windows 7 iPhone oraz iPad macOS (Apple)
 
 
Do podłączenie wymagana jest karta Wi-Fi w stardardzie min. 802.11b/g lub 802.11a
 
Odcisk Palca certyfikatu głównego: ‎e4 9b 1e 8c 6c 03 0b f3 f0 8e 68 5d dc 0d d3 95 c9 27 d8 0f
Odcisk Palca serwera: 50 f1 08 ab e8 7b 6d fb ed 91 6c c5 8d 80 47 f6 27 63 d7 af

Ze stronyhttp://www.eduroam.pl/:

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego.eduroam jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA i jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych. Usługa eduroam w Polsce jest dostępna poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER.
Usługa eduroam jest współtworzona przez wszystkie instytucje, które z niej korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Adrian Leoniec
Treść wprowadzona przez: Adrian Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 lutego 2019 roku, 13:36