Zapomogi 馃摤

Pracownikom, emerytom i rencistom znajduj膮cym si臋 w trudnej sytuacji 偶yciowej, losowej lub materialnej mo偶e by膰 przyznana zapomoga pieni臋偶na.

Najwa偶niejsze kwestie:

 1. Osoby ubiegaj膮ce si臋 o zapomog臋 pieni臋偶n膮 zobowi膮zane s膮 do z艂o偶enia w Sekcji Spraw Socjalnych wniosku o zapomog臋, kt贸ry powinien zawiera膰 odpowiednie o艣wiadczenia dotycz膮ce sytuacji 偶yciowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego.
 2. Pracodawca mo偶e 偶膮da膰 udokumentowania danych zawartych w o艣wiadczeniach w zakresie niezb臋dnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie mo偶e odbywa膰 si臋 na podstawie za艣wiadcze艅 o sytuacji 偶yciowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej. Dokumenty potwierdzaj膮ce s膮 okazywane wy艂膮cznie do wgl膮du, stosowna notatka jest sporz膮dzana przez osob臋 odpowiedzialn膮 za ich weryfikacj臋. Mog膮 by膰 to m.in.:
 • przy zapomogach zwi膮zanych z kosztami leczenia 鈥 za艣wiadczenie lekarskie o przewlek艂ej chorobie/ zako艅czeniu leczenia oraz imienne faktury;
 • przy zapomogach z tytu艂u zdarzenia losowego 鈥 dokument potwierdzaj膮cy zdarzenie;
 • przy zapomogach z tytu艂u trudnej sytuacji materialnej 鈥  imienne faktury odzwierciedlaj膮ce koszty ponoszone przez wnioskodawc臋;
 • odpowiedni dokument z w艂a艣ciwego Urz臋du Stanu Cywilnego dla zapom贸g z tytu艂u urodzenia dziecka;
 • odpowiedni dokument z w艂a艣ciwego Urz臋du Stanu Cywilnego w przypadku zgonu najbli偶szego cz艂onka rodziny oraz udokumentowanie stopnia pokrewie艅stwa;

       oraz obligatoryjnie rozlicznie PIT wnioskodawcy oraz os贸b pozostaj膮cych we wsp贸lnym gospodarstwie domowym za rok poprzedzaj膮cy z艂o偶enie wniosku.

 1. Wnioski o zapomog臋 s膮 przyjmowane do 7 dni przed og艂oszonym terminem posiedzenia UKSM.
 2. Z tej samej przyczyny o zapomog臋 mo偶na wyst膮pi膰 tylko jeden raz, a je偶eli zdarzenie ma charakter ci膮g艂y (np. d艂ugotrwa艂a choroba), nie cz臋艣ciej ni偶 dwa razy w roku.
 3. Na podstawie zaopiniowanych przez UKSM wniosk贸w zapomogi przyznaje Rektor lub osoba upowa偶niona.
 4. Z wnioskiem o zapomog臋 mo偶e wyst膮pi膰:
 • osoba uprawniona;
 • kierownik jednostki organizacyjnej UG, w kt贸rej uprawniony jest zatrudniony lub bezpo艣redni prze艂o偶ony;
 • zarz膮dy zwi膮zk贸w zawodowych;
 • cz艂onkowie UKSM.

 

 


Kwoty zapom贸g:

                                                                                      艢redni miesi臋czny doch贸d na cz艂onka rodziny, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym 鈥  wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubieg艂y

 

Progi dochodu

do 2 500 z艂

2 501 鈥 3 500 z艂

3 501-5 000 z艂

powy偶ej 5 001 z艂

Lp.

                                                                                                                                Kwota dofinansowania

1.

Z tytu艂u zdarzenia losowego

( kradzie偶, zalanie, po偶ar)

 

do 1 500 z艂

 

do 1 000 z艂

 

do 500 z艂

 

do 300 z艂

2.

Z tytu艂u trudnej sytuacji materialnej

 

do 1 300 z艂

 

do 900 z艂

 

do 500 z艂

 

do 300 z艂

3.

Zwi膮zane z kosztami leczenia oraz d艂ugotrwa艂a chorob膮

                                                do 2000 z艂 w zale偶no艣ci od przedstawionych dokument贸w i decyzji UKSM

4.

Z tytu艂u udzia艂u w sanatoriach i wczasach profilaktycznych - nie wi臋cej ni偶 50% poniesionych koszt贸w

 

do 800 z艂

 

do 500 z艂

 

  do 300 z艂

 

 do 200 z艂

5.

Z tytu艂u urodzenia dziecka

 

do 1 900 z艂

 

do 1 700 z艂

 

do 1 500 z艂

 

do 1 000 z艂

6.

Z tytu艂u zgonu: pracownika, emeryta, wsp贸艂ma艂偶onka, dziecka

rodzic贸w

do 2 000 z艂

 

 do 1 500 z艂

do 1 500 z艂

 

 do 1 000 z艂

do 1 000 z艂

 

  do  700 z艂

do 800 z艂

 

 do 500 z艂

 

wnioski o zapomog臋:

Poka偶 rejestr zmian

Data publikacji: 艣roda, 30. Marzec 2022 - 11:09; osoba wprowadzaj膮ca: Julia Gaca Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Kwiecie艅 2024 - 19:55; osoba wprowadzaj膮ca: Julia Gaca