Okulary korygujące wzrok / szkła kontaktowe - zwrot kosztów 👩‍🏫

  kobieta trzymająca okulary na wykresie oczu na niebieskim tle, zbliżenie. recepta na okulistę - okulary zdjęcia i obrazy z banku zdjęć                           

       

  • Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego zatrudniony na stanowisku z monitorem ekranowym, użytkujący go przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, ma prawo ubiegać się o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych na zasadach określonych w zarządzeniu (zał.), nie częściej niż raz na dwa lata, jeżeli potrzeba ich stosowania jest wskazana w aktualnym orzeczeniu lekarskim wydanym przez właściwą jednostkę medycyny pracy,
  • W przypadku pogorszenia się wzroku w okresie obowiązywania aktualnego orzeczenia lekarskiego, pracownik może starać się o dofinansowanie, po przedstawieniu nowego orzeczenia lekarskiego wydanego przez właściwą jednostkę medycyny pracy ze wskazaniem stosowania okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych do pracy z monitorem ekranowym oraz własnoręcznie podpisanego oświadczenia stwierdzającego konieczność stosowania szkieł innych niż dotychczasowe,
  • Zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok lub szkła kontaktowe następuje według stawki określonej przez pracodawcę, która obecnie wynosi do 380,00 zł
  • Pracownik ubiegający się o dofinansowanie niezwłocznie przekazuje fakturę VAT potwierdzającą dokonanie zakupu,
  • Faktura VAT powinna być wystawiona na Uniwersytet Gdański (80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP: 584-020-32-39, REGON: 000001330) oraz zawierać dane pracownika, którego dotyczy zakup,
  • Fakturę należy opracować i zarejestrować w rejestrze dokumentów zakupu - https://pi.ug.edu.pl (źródło finansowania - w0), w przypadku braku uprawnień do rejestracji przekazać dokument np. do sekretariatu instytutu.

 

O czym musi pamiętać pracownik:

  • określenie formy zwrotu: odbiór gotówki w kasie UG/przelew na rachunek bankowy (w przypadku zwrotu na rachunek bankowy proszę podać numer konta),
  • dołączenie niezbędnych załączników: tj. orzeczenie lekarskie z medycy pracy, stwierdzające konieczność stosowania okularów korygujących wzrok,
  • do każdej faktury (z wyjątkiem, gdy za fakturę zapłacono gotówką) należy dołączyć potwierdzenie zapłaty w formie paragonu, potwierdzenia z terminalu płatniczego lub wyciągu bankowego.
Załącznik Rozmiar
podstawa prawna 74.58 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 30. Marzec 2022 - 12:55; osoba wprowadzająca: Julia Gaca Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Kwiecień 2024 - 20:01; osoba wprowadzająca: Julia Gaca