Zadania Kancelarii

  • Przyjmuje dokumentację wpływającą, rejestruje ją w odpowiednich rejestrach systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i rozdziela do właściwych jednostek organizacyjnych celem jej dalszej dekretacji.
  • Zapewnia prawidłową wysyłkę korespondencji wychodzącej.
  • Obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.
  • Koordynuje współpracę z operatorem pocztowym realizującym usługi pocztowe na rzecz Uczelni.
  • Obsługuje utworzone w Uczelni składy chronologiczne (uporządkowane zbiory dokumentacji w postaci nieelektronicznej) i współpracuje w tym zakresie z Archiwum.
  • Współpracuje z punktami kancelaryjnymi na wydziałach i w jednostkach ogólnouniwersyteckich.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16 Maj, 2022 - 14:06; osoba wprowadzająca: Piotr Jagielski Ostatnia zmiana: wtorek, 17 Maj, 2022 - 12:18; osoba wprowadzająca: Piotr Jagielski