Zadania Archiwum

Zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej a ponadto:

 • Administruje narastającym zasobem archiwalnym Uniwersytetu.
 • Przyjmuje i zabezpiecza dokumentację, a w szczególności:
  • weryfikuje poprawność przygotowywania przez jednostki organizacyjne dokumentacji do przejęcia przez Archiwum,
  • przejmuje dokumentację,
  • przechowuje i chroni materiały archiwalne.
  • Ewidencjonuje i opracowuje posiadane materiały archiwalne.
 • Przygotowuje pomoce ewidencyjne (rejestry, wykazy katalogi itp.) dla zgromadzonego zasobu archiwalnego.
 • Dokonuje brakowania dokumentacji niearchiwalnej przekazanej do Archiwum Uniwersytetu.
 • Udostępnia materiały archiwalne dla celów administracyjnych i naukowych.
 • Udziela pomocy pracownikom Uniwersytetu w uzyskaniu informacji o materiałach archiwalnych przechowywanych w innych archiwach.
 • Współpracuje z Instytutem Historii UG w zakresie kształcenia studentów kierunku historia – specjalność archiwistyka, w ramach praktyk studenckich.
 • Opracowuje przepisy wewnętrzne dotyczące zasobu archiwalnego Uniwersytetu.
 • Współpracuje w zakresie działalności archiwalnej z Archiwum Państwowym.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16 Maj, 2022 - 14:07; osoba wprowadzająca: Piotr Jagielski Ostatnia zmiana: wtorek, 17 Maj, 2022 - 12:17; osoba wprowadzająca: Piotr Jagielski