Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2023/2024

Semestr zimowy (01.10.2023 - 18.02.2024)

03.10.2023 Inauguracja roku akademickiego
01.10.2023 - 28.01.2024 Zajęcia dydaktyczne
23.12.2023 - 02.01.2024 Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2024 - 28.01.2024 Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*
29.01.2024 - 11.02.2024 Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych
12.02.2024 - 18.02.2024 Przerwa międzysemestralna

Semestr letni (19.02.2024 - 30.09.2024)

19.02.2024 - 03.03.2024 Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego
19.02.2024 - 16.06.2024 Zajęcia dydaktyczne
20.03.2024 Święto Uniwersytetu Gdańskiego
29.03.2024 - 02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
03.06.2024 - 16.06.2024 Letnia sesja egzaminacyjna  w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego*
17.06.2024 - 30.06.2024 Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć
01.07.2024 - 30.09.2024 Przerwa wakacyjna
02.09.2024 - 15.09.2024 Letnia sesja poprawkowa

* W okresie od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 28 stycznia 2024 r. oraz od dnia 03 czerwca 2024 r. do dnia 16 czerwca 2024 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:

1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;

2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;

3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów.

 

Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.

 

Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:

1) 31 grudnia 2023 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024;

2) 31 sierpnia 2024 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. Kwiecień 2023 - 08:42; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Kwiecień 2024 - 11:29; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska