Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2024/2025

Semestr zimowy (01.10.2024 - 24.02.2025)

01.10.2024 Inauguracja roku akademickiego
01.10.2024 - 03.02.2025 Zajęcia dydaktyczne
24.12.2024 - 06.01.2025 Zimowa przerwa świąteczna
21.01.2025 - 03.02.2025 Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*
04.02.2025 - 17.02.2025 Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych
18.02.2025 - 24.02.2025 Przerwa międzysemestralna

Semestr letni (25.02.2025 - 30.09.2025)

26.02.2025 - 10.03.2025 Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego
25.02.2025 - 23.06.2025 Zajęcia dydaktyczne
20.03.2025 Święto Uniwersytetu Gdańskiego
18.04.2025 - 22.04.2025 Wiosenna przerwa świąteczna
10.06.2025 - 23.06.2025 Letnia sesja egzaminacyjna  w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego*
24.06.2025 - 07.07.2025 Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć
08.07.2025 - 30.09.2025 Przerwa wakacyjna
01.09.2025 - 14.09.2025 Letnia sesja poprawkowa
* W terminie od dnia 21 stycznia 2025 r. do dnia 03 lutego 2025 r. oraz od dnia 10 czerwca 2025 r. do dnia 23 czerwca 2025 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
  • zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
  • uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
  • uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.
 
Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w  porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
 
Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
 
1) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2024/2025;
2) 31 sierpnia 2025 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2025/2026.
 
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (poza tymi określonymi powyżej):
1) 31.10.2024 - 03.11.2024
2) 28.04.2025 - 04.05.2025
3) 08.06.2025
4) 20.06.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Kwiecień 2024 - 13:14; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Kwiecień 2024 - 11:42; osoba wprowadzająca: Anna Smykowska