Konfiguracja programu pocztowego Outlook w wersji 2010

Instrukcja zawiera opis konfiguracji protokołu IMAP - jeśli korzystają Państwo z protokołu POP3 należy wprowadzić adres serwera poczty przychodzącej pop3.ug.edu.pl i port 995

Zakładanie konta w programie Outlook

 1. Po pierwszym uruchomieniu programu pojawia się kreator startowy programu Outlook. Klikamy Dalej.

  Na planszy Dodaj nowe konto zaznaczamy „Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów” i klikamy Dalej.

  test

   

 2. Następnie wybieramy usługę Internetowa poczta e-mail i klikamy Dalej.

  test

   

 3. Teraz wpisujemy dane dotyczące naszego konta e-mail - podajemy swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. W zakładce „Typ konta” wybieramy IMAP po czym w rubryce „Serwer poczty przychodzącej:” wpisujemy imap.ug.edu.pl a w rubryce „Serwer poczty wychodzącej (SMTP):” wpisujemy smtp.ug.edu.pl. Podajemy również swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień.

  test

   

 4. W następnym oknie przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania” oraz opcję „Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”.

  test

   

 5. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i wprowadzamy następujące ustawienia:
  „Serwer przychodzący (IMAP):” 993, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” SSL
  „Serwer wychodzący (SMTP):” 587, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” TSL.
  Natępnie klikamy OK.

  test

   

 6. Wróciwszy do poprzedniej planszy klikamy Dalej. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, klikamy Zakończ.

  test

   

Weryfikacja ustawień

 1. W celu zweryfikowania ustawień programu Outlook wybieramy z menu Plik zakładkę Informacje.
  Rozwijamy listę Ustawienia kont i wybieramy z niej opcję „Ustawienia kont... Dodaj lub usuń konta albo zmień ustawienia istniejących połączeń.

  test

   

 2. Następnie zaznaczamy na liście nasze konto i klikamy „Zmień...”

  test

   

 3. Teraz weryfikujemy dane dotyczące naszego konta e-mail - swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Sprawdzamy czy w zakładce „Typ konta” jest IMAP, w rubryce „Serwer poczty przychodzącej:” jest imap.ug.edu.pl a w rubryce „Serwer poczty wychodzącej (SMTP):” - smtp.ug.edu.pl. Weryfikujemy swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień.

  test

   

 4. W następnym oknie przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący i sprawdzamy, czy jest zaznaczona opcja „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania” oraz opcja „Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”.

  test

   

 5. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i sprawdzamy następujące ustawienia:
  „Serwer przychodzący (IMAP):” 993, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” SSL
  „Serwer wychodzący (SMTP):” 587, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” TSL.
  Natępnie klikamy OK.

  test

   

Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Czerwiec 19, 2015 - 09:34 by Changed on piątek, Czerwiec 19, 2015 - 12:30 by