PENSUM

.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zagadnień związanych z pensum nauczycieli akademickich jest Biuro Kształcenia.

Zasady ustalania pensum, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, określa Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.

Informacje w tym zakresie można znaleźć również na stronie internetowej Biura Kształcenia:

 https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/biuro_ksztalcenia/pensum

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Październik 2015 - 10:07; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 09:41; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka