Instrukcja składania w systemie EZD wniosku o uruchomienie usługi witryny internetowej

W celu przekazania koszulki z załączonym wnioskiem o uruchomienie usługi witryny internetowej CMS w ramach domeny Uniwersytetu Gdańskiego należy zalogować się do systemu EZD. Instrukcja logowania znajduje się pod adresem:

 

EZD INSTRUKCJA

 

Krok 1:

 

Na stronie głównej wybieramy pozycję Nowa koszulka znajdującą się w sekcji Linki z prawej dolnej strony okna.

 

Instrukcja składania wniosku - krok 1


Krok 2:

 

Pojawi się okno Dodanie nowego pisma, w którym nadajemy nazwę nowo zakładanej koszulce. Nazwa musi składać się z minimum dwóch wyrazów. Sugerowana nazwa: Wniosek CMS

Potwierdzamy przyciskiem Dodaj

 

Instrukcja składania wniosku - krok 2


Krok 3:

 

W oknie z koszulką widać szereg informacji, w tym takich jak wcześniej nadany tytuł – można go tu edytować oraz sekcję Akta, gdzie wybieramy szablon wymaganego dokumentu.

 

Instrukcja składania wniosku - krok 3

 

W sekcji Akta klikamy na małą strzałeczkę na przycisku Nowy co spowoduje rozwinięcie listy wybieralnej. Tam klikamy na Wniosek CMS.

 

Instrukcja składania wniosku - krok 3


Krok 4:

 

Wybór dokumentu spowoduje otwarcie szablonu wniosku. Wypełniamy go zgodnie ze wskazaniem.

 

Instrukcja składania wniosku - krok 4

 

Zapisany i zamknięty wniosek zostanie dodany do koszulki.

 

Instrukcja składania wniosku - krok 4


Krok 5:

 

Następnie wybieramy Przekaż (u góry strony).

 

Instrukcja składania wniosku - krok 5


Krok 6:

 

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza nr 5/K/19 wniosek zatwierdza przełożony (lub opiekun) oraz przełożony wyższego szczebla, którym jest odpowiednio:
na wydziałach: dziekani lub osoby przez nich wyznaczone,
w administracji centralnej: Kanclerz lub osoby przez niego wyznaczone.

W następnym oknie, w sekcji Pracownicy wyszukujemy odpowiednią osobę i po dodaniu ją po drugiej stronie w Wybrani pracownicy klikamy w Przekaż u dołu okna (uwaga – u dołu, nie w Przekaż w lewym górnym rogu)

 

Instrukcja składania wniosku - krok 6


Krok 7:

 

Po wybraniu Przekaż potwierdzamy w okienku Potwierdzenie przekazania klikając w OK.

 

Instrukcja składania wniosku - krok 7


Krok 8 i dalej:

 

W zależności od tego przez ile osób przechodzi wniosek należy postępować analogicznie jak w przypadku części poprzednich kroków. Czyli – po odebraniu koszulki należy ją przekazać w ten sam sposób jak powyżej – wybierając opcję Przekaż i wskazując odpowiedniego pracownika. W razie konieczności podejrzenia wniosku należy wybrać go z sekcji Akta.

Wniosek po zatwierdzeniu przez wszystkie wymagane osoby powinien być przekazany do Dyrektora Centrum Informatycznego.

 

W razie jakichkolwiek trudności należy kontaktować się z Help Deskiem pod adresem mailowym: help@ug.edu.pl bądź telefonicznie.

Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Maj 31, 2019 - 10:41 by Changed on piątek, Maj 31, 2019 - 13:28 by