O Biurze Stypendialnym

Zwiększenie stypendium socjalnego w marcu 2024 - BŁĄD

Szanowni, serdecznie przepraszamy. W wyniku błędu informatycznego w połowie marca studenci ze stypendium socjalnym w zwiększonej wysokości nie otrzymali nie otrzymali rzeczonego zwiększenia, tj. otrzymali wypłaty o 110 zł mniej niż powinni, niż w poprzednich miesiącach.

Po 18 marca powinni otrzymać kolejny przelew, z wyrównaniem wynoszącym 110 zł. Za zamieszanie przepraszamy.

Składanie wniosków stypendialnych na rok akademicki 2023/24 - najważniejsze informacje

21 grudnia do studentów, którzy otrzymali stypendium Rektora, a także na czas uzupełnili swój numer rachunku bankowego zostały wygenerowane przelewy. Dla pozostałych studentów, którzy dodali numer rachunku z opóźnieniem przygotowana zostanie tzw. awaryjna lista wypłat, która powinna zostać zrealizowana jeszcze w grudniu. Ta sama sytuacja dotyczy studentów, którzy czekają na przelewy pozostałych świadczeń - stypendium socjalnego, socjalnego zwiększonego, dla osób niepełnosprawnych, zapomóg.

Uczelniana Komisja Stypendialna przyznała też jednorazowe dodatki świąteczne: 200 zł do stypendium Rektora, 270 zł do stypendium socjalnego i socjalnego zwiększonego oraz 1000 zł do stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Lista osób, które w roku akademickim 2023/24 otrzymały stypendium Rektora. Należy znaleźć swój numer indeksu na liście za pomocą opcji Szukaj (Ctrl + F). W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Lista minimalnych średnich uprawniających do otrzymania stypendium Rektora na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2023/24. Należy znaleźć swój kierunek studiów na liście za pomocą opcji Szukaj (Ctrl + F). W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Lista osób, które w listopadzie otrzymały wypłatę świadczenia (stypendium socjalne, socjalne zwiększone, zapomoga, dla osób niepełnosprawnych) oraz tych, którzy powyższych świadczeń nie otrzymali. Należy znaleźć swój numer indeksu na liście za pomocą opcji Szukaj (Ctrl + F). W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Studenci, których rekrutacje zakończyły się w późniejszym terminie (po 01.10.23) mają dwa tygodnie od momentu ogłoszenia listy osób przyjętych na złożenie wniosku (o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych - żeby dostać wyrównanie za październik; o stypendium rektora, żeby brać udział w tzw. postępowaniu konkursowym).

Aplikacja o każde świadczenie musi być złożona na oddzielnym wniosku! Nie rozpatrujemy wniosków przysłanych mailem!

W roku akademickim 2023/24 do wniosku o stypendium Rektora bezwzględnie musi być dołączona informacja bądź zaświadczenie o średniej ważonej za poprzedni rok akademicki (zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem Studiów UG)! W dziekanatach można już prosić o wystawienie takiego zaświadczenia!!!! Może to być również wydrukowana odpowiedź na maila z informacją z dziekanatu o średniej ważonej! Bez tej informacji o średniej ważonej wnioski nie będą rozpatrywane przez Komisję. 

Studenci, którzy rozpoczynają studia na pierwszym roku na studiach II stopnia, a studia I stopnia kończyli na innej uczelni do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów wyliczone według zasad obowiązujących na uczelni, gdzie student skończył studia pierwszego stopnia.

Studentko, Studencie,
pamiętaj, że jeśli chcesz dostać stypendium w roku akademickim 23/24 musisz koniecznie uzupełnić swój numer konta w portalu euczelnia.ug.edu.pl ! Musisz podać ten sam numer rachunku, który podałeś we wniosku. 
Jeżeli tego nie zrobisz – nie dostaniesz wypłaty!!! (jeśli Komisja postanowi przyznać Ci świadczenie). Numer rachunku w portalu euczelnia.ug.edu.pl możesz dodać po zalogowaniu się na swoje konto w panelu Stypendia w zakładce Moje Stypendia.

miejsce w euczelni gdzie należy dodać numer rachunku bankowego

W Biurze Stypendialnym studenci są przyjmowani w sprawie osobistego złożenia wniosków od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 13.00, dyżury telefoniczne w godz.: 8.00 - 13.00. 

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 17 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą wówczas liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Informacje jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć znajdują się w zakładkach poszczególnych stypendiów, które można znaleźć w menu po lewej stronie. Koniecznie należy się z nimi zapoznać! Należy też zwrócić uwagę na treści zawarte w sekcji Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów w godz. 8.00 - 14.00 : 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się tymczasowo wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) tymczasowo zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24. Sierpień 2019 - 11:00; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: piątek, 21. Czerwiec 2024 - 08:39; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny